2 0 2 0 B Ø K E N E

VARIASJONENE

Disse objektene svever i et fantasiens mikrokosmos – om rommet er lyst eller mørkt, i vann eller luft – om det er her og nå, eller i en mulig framtid – fantasien gir svar. Også i denne serien er det fargene som driver tegningene videre mot nye kombinasjoner og konstellasjoner.


Jeg laget meg to spiraliserte bøker; doble 60x60 cm med 300 gr Hahnemüller akvarellpapir og lerretsomslag. Med akvarellfarger, blyanter og kritt arbeidet jeg lag på lag og utfordret akvarellens muligheter. Fortsatt i min samme verden av orber. I denne spesielle vinteren hvor alt stengte ned vokste antallet arbeider – og har etterlatt 36 nye spor å følge framover.

2020

KORONAVARIASJONENE

GulOide2020

KORONAVARIASJONENE

Oppslag med BlåOide2020

KORONAVARIASJONENE

Et utvalg