H j e m

«Jeg er opptatt av det taktile og berøring. Det å kjenne varmen fra et svaberg i sola, å holde en rullesten i hånden, mykheten fra mosen

langs en bekk. Se et fotavtrykk løse seg opp i sanden og bli formløst

for så å forsvinne. Et øyeblikk borte.»