Østlandsutstillingen 2020

Anne-Kari Jansens to tekstile verk på Østlandsutstillingen har fått titlene «MykOide I» og «Mykoide II». Leter du i ordboken etter betydningen av ordet, leter du forgjeves. Ordendelsen –«oide» kommer imidlertid fra gresk etymologi og kan bety «form» eller «sammensetning». De myke formene i Jansens broderte bilder kan minne om former fra et mikrokosmos sett gjennom mikroskopet. Eller objekter i et makrokosmos sett gjennom en stjernekikkert. 


Jansen formulerer seg poetisk om inspirasjonen for sine arbeider:

«Et objekt bryter inn i jordas atmosfære – for så å bli trukket inn mot jorden – dette er bakgrunn for både maleriene og tekstilarbeidene mine.» 


Foto: Tobias Nordvik/Kunstbanken Hedmark Kunstsenter

2020

ØSTLANDS-UTSTILLINGEN

JURYERT UTSTILLING

MYKOIDE I | TEKSTIL 2018

MYKOIDE II | TEKSTIL 2019

Begge innkjøpt av Oslo kommunes kunstsamling