T E K S T I L | s m p l s e r i e n

Sampls serien – en fabulerende historie....

Arbeidene mine er en samtale mellom meg og naturen med et skråblikk på truede arter — kritiske, men myke kommentarer til det faktum at vi bygger ut og fjerner habitat. Tekstilene er deler av den større serien grabsmpls, og er sydd på grov, gjenbrukt lin med rått avrevne kanter. En fiktiv vekst inspirert av lav og moser vokser fram. Jeg syr med enkle sting, men slik at variasjonen av tetthet, retning og lengden på stingene skaper strukturen og møtene i flatene. Løse tråder henger fra baksiden og synes utenfor formatet, som hyfer eller røtter. Det er som om verket er revet løs fra naturen og arkivert hos meg for ettertiden – en tenkt bevaring og konservering.
BARKEBILLEN HOLDER RAVEPARTY MENS DEN LILLE HYPOGYMNIAFAMILIEN

VOKSER STILLE I DEN GAMLE HAGEN – vises i Bærum kunsthall til og med 10. desember


Se mer om prosessen min her.