«etter oss —», Albin Upp

UTSTILLING 2022

Galleri Albin Upp

«etter oss —»

KOLLEKTIVUTSTILLING 2. – 13.3 2022

Fem kunstnere med ulik bakgrunn viste her både ulikhet og fellestrekk som kunstnere.