D E S I G N K J E L L E R E N
Kalendere
GulGranitt
krukka
01_blind_2006
01_oliventrær
GrønnMagisk

Designkjelleren

STRATEGISK DESIGN | VISUELL KOMMUNIKASJON | ILLUSTRASJON


MITT ARBEID SOM GRAFISK DESIGNER OG ILLUSTRATØR har vært viktig for utvikling av mitt kunstneriske uttrykk, men visuell kommunikasjon og strategisk design har sterke føringer. Som formgiver har jeg lekt med ulike kunstneriske uttrykk i min design, både keramikk, tekstilmaleri og fribroderi har ved siden av ulike tegnetekniske metoder fått være visuelle øyeåpnere, både for egne og andres kommunikasjonsbehov.


DESIGNKJELLEREN  er mitt alter ego, og har vært det siden 1982.  Med bakgrunn fra grafisk fag og solid erfaring fra designstudioet Anisdahl & Christensen AS, påtok Designkjelleren seg oppdrag innen visuell kommunikasjon. I et marked i vekst, hvor bevisstgjøring og behov for synliggjøring av bedrifters egenart økte, fikk Designkjelleren nok å gjøre.


Visuell kommunikasjon skiller seg fra den autonome kunsten ved sitt mål. Der den autonome kunsten er åpen og fri til betrakterens egen fortolkning — og er selve målet i prosessen, har den visuelle kommunikasjonen et budskap eller en «baktanke» — den misjonerer; den er på jobb — den er et strategisk virkemiddel for å oppnå et mål for oppdragsgiveren. Visuell kommunikasjon og strategisk design har sterke føringer. Likevel har jeg som formgiver lekt med ulike kunstneriske uttrykk i min design, både keramikk, tekstilmaleri og fribroderi har ved siden av ulike tegnetekniske metoder fått være visuelle øyeåpnere, både for egne og andres kommunikasjonsbehov.

 

SUMMARISKE HOVEDOPPDRAG

Jeg har stort sett arbeidet med små og mellomstore bedrifter, og her som ellers finnes det både «høydepunkt» og arbeid «på det jevne». Jeg har vektlagt den siden som viser de mer tegnende sidene når jeg har plukket ting til min CV, men har også tatt med større, langvarige prosjekter som jeg mener jeg kan stå for.


1989-2007

KALENDERPROSJEKTET Gjennom en årrekke fra 1992 til 2007 har jeg testet ut ulike metoder innen tegning; rendyrket akvarell, blandingsteknikk med akvarell og fettkritt og tusj, pastellkritt og collage, gouache og digitale collager. Prosjektet avspeiler også den digitale utviklingen; fra paste-up originaler med løse bilder til digitalt tegnede bilder. Noen av prosjektene finner du på nettsiden.


2002-2012

NORGES VAREMESSE  Logo og ny visuell profil ble ferdigstilt til ny messehall åpnet på Lillestrøm i 2002. Postalt materiell og alt internt og eksternt presentasjonsmateriell ble produsert innenfor den nye profilrammen. Utvendig og innvendig skilting av bygg og kartløsninger til ulike behov, samt bruk av profil på tekstiler og uniformer. Avsluttet med profilhåndbok som tok for seg alle sider av profilens implementering.

I 2012 ble profilen revitalisert og forenklet til intern og digital bruk.


I denne perioden ble også profiler og informasjonsmateriell til et stort antall arrangementer og messer formgitt og produsert av Designjelleren.


1983-1986

TYPOGRAFI OG KERAMIKK En tidstrend på 80-tallet var massiv bruk av det man kalte firmagaver; industriproduserte bruksting med logo på. Ønske om å lage bedre og litt mer personlige produkter, ble til et samarbeidsprosjekt mellom Anne-Kari og keramiker Øystein A. Wiik. Vi ønsket å teste ut muligheten for bruk av typografi på keramisk brukskunst. Ved bruk av grafiske klisjeer ble det laget negative former for uttrykking av logotyper og tekster i leire, som igjen ble overført til gjenstanden. Wiik lagde flere serier, og både kopper, askebeger og skilt ble produsert, men siden produktene ble forholdsvis kostbare ble prosjektet avsluttet – men jeg lærte mye om materialet leire.