Det Gule Huset, Holmen 2023

UTSTILLING 2023

Det Gule Huset

STIKKPRØVER / GRAB SAMPLES

SOLOUTSTILLING 25.2 – 27.3 2023

I denne utstillingen viser jeg de håndsydde tekstilarbeidene mine, med spesiell fokus på nyere arbeider i serien Stikkprøver.