Koronavariasjonene

KORONAVARIASJONENE

Objektene svever i et fantasiens mikrokosmos – om rommet er lyst eller mørkt, i vann eller luft –

om det er her og nå, eller i en mulig framtid – fantasien gir svar. Også i denne serien er det fargene som driver tegningene videre mot nye kombinasjoner og konstellasjoner.

Vinteren 2020 fikk jeg laget meg to spiraliserte hefter; doble 60x60 cm med 300 gr Hahnemüller akvarellpapir. I disse skissebøkene arbeidet jeg med akvarellfarger, blyanter og kritt. Lag på lag. Fortsatt i min samme verden av orber. I denne spesielle vinteren hvor alt stengte ned vokste antallet arbeider – og har etterlatt 36 nye spor å følge framover. 

2020

KORONAVARIASJONENE

BOK I; GulOide


Mixed media

på 300 g Hahnemüller,

60x60 cm


2020

KORONAVARIASJONENE

BOK II


Mixed media

på 300 g Hahnemüller,

60x60 cm